DARWINİZM YERLE BİR OLDU!

YARATILIŞ ATLASI’nın tüm dünya çapında DARWINİZM’İ KESİN VE GERİ DÖNÜLEMEZ BİÇİMDE YERLE BİR ETMİŞ OLDUĞUNDAN haberiniz var mı?


DARWİNİSTLERİN BEKLEMEDİĞİ KARŞILIK: YARATILIŞ ATLASI


Darwinist tuzak, şu anda artık Yaratılış Atlası ile bozulmuştur. İnsanlar, bir anda ele geçirilmiş 100 milyonun üzerinde fosil olduğunu ve bu fosillerin bir tanesinin bile evrimi delillendirecek bir ara form fosili olmadığını anlamışlardır. İnsanlardan gizlenmeye çalışılan bir gerçek açıkça, resimleriyle, hatta fosil sergilerindeki örnekleriyle insanlara sunulmuştur. İnsanlar bu fosilleri görmüşler, onlara dokunmuşlardır. Bu 100 milyon fosilin tamamı Yaratılış gerçeğini kanıtlayan kusursuz, mükemmel fosillerdir. Bir kısmı soyu tükenmiş mükemmel canlılara aitken, büyük bir bölümü yaşayan fosillerdir.

Darwinistler fosilleri gizlemeye çalışırlarken hiç beklemedikleri bir anda Yaratılış Atlası ile karşılaşmışlardır. Bütün Yaratılış delilleri tüm detaylarıyla insanlara ulaştırılmış, tüm detaylarıyla tanıtılmıştır. Ve böylece, Darwinistlerin uzun yıllardır fosilleri gizlemek uğruna gösterdikleri çaba, bir anda tam tersine dönmüştür.


Şu anda evrimin geçersizliğini tüm dünya bilmektedir. Devlet başkanları bunu açıkça dile getirip, Allah inancını benimsediklerini tüm dünyaya ifade etmiş, insanlar ünlü internet sitelerinin düzenlemiş olduğu anketlerde, % 90 oranında canlıları Allah’ın yarattığına inandıklarını belirtmişlerdir. Tüm dünyada resmi olarak benimsenmiş, ülkelerin kanunları ile korunmuş olan evrim teorisi, bir anda tartışılır olmuş, delilsiz bir teori olduğu herkes tarafından hemen anlaşılmış, eyaletler bu teoriyi müfredattan çıkarabilmek için yoğun bir çaba içine girmişlerdir. İşte bu, insanlardan gizlenmeye çalışılan fosillerin ortaya çıkarılmasının getirdiği sonuçtur.


Yaklaşık 1.5 asırdan fazla bir zaman boyunca aldatmalarla, sahtekarlıklarla, evrimi çürüten delillerin saklanmasıyla elde edilen sahte Darwinist başarı, bir anda ortadan kalkmıştır. Darwinistler, tüm dünyayı etkileri altına aldıkları, teorilerini kanunlaştırdıklarını zannettikleri bir anda beklemedikleri şok bir yenilgi yaşamışlardır. Bu, Müslümanların beklediği, Allah’ın dilemesiyle mutlaka gerçekleşecek bir karşılıktır. Çünkü Allah Müslümanlara, batılı yok edip hakkı sağlamlaştıracağını vaat etmiştir.


De ki: "Şüphesiz Rabbim hakkı (batılın yerine veya dilediği kimsenin kalbine) koyar. O, gaybleri bilendir.


De ki: "Hak geldi; batıl ise ne (bir şey) ortaya çıkarabilir, ne geri getirebilir.” (Sebe Suresi, 48-49)

Harun Yahya: Nobel Hak Eden Harika Bir Beyin - 05.12.2008
İngiltere/Kişisel bir site

Londra'dan bir İngiliz blog sitesinde yer verdiği "Herşeyi Sorgulayın. Herşeyi." adlı yazısında, Harun Yahya'nın Darwinizm'e karşı çalışmalarından ötürü, Nobel hak ettiğini şöyle ifade ediyor:


Size yeni favorim olan harikaları tanıtmak istiyorum… Davası olan bir başka kişi daha sunuyorum; size Harun Yahya olarak da bilinen Adnan Oktar'ı takdim ediyorum. Darwinizm'e karşı azminden ötürü, Nobel hak eden harika bir beyin. Onun zihninden bir parçasını istiyorum

'Yaratılış Atlası; Fransız Okullarında Büyük Heyecan Yarattı' - 12.11.2008
Fransa/La Croix

Fransa'nın 1880’den bu yana yayınlanan günlük Roman Katolik gazetesi La Croix, 12 Kasım 2008 tarihli haberinde, Yaratılış Atlası'nın Fransa'da sebep olduğu değişimlere yer verdi. Yaklaşık 100.000 tirajlı gazetede, Yaratılış Atlası'nın "Fransa bilim eğitim tarihinde bir ilk" olduğu vurgulandı. Yaratılış Atlası'nın okunmasıyla birlikte evrim teorisine karşı yükselen itirazlara çözüm (!) bulmak için, Milli Eğitim Bakanlığı'nın seminer düzenlediği "Evrim Teorisine Karşı İtirazdaki Yükseliş" başlığı ile aktarıldı:
Ocak 2007 yılında bilimsel bir eğitici eser, Fransız okullarında büyük heyecan yarattı. Harun Yahya isimli dindar bir Türk'ün... Yaratılış Atlası... Kutsal kitaplardan esinlenen ve canlıların evrimini reddeden tamamen yaratılışçı bir eser.

Fransa'da bilim eğitim tarihinde bir ilk olan bu eser, eğitmenler arasında büyük gürültü kopardı ve Milli Eğitim Bakanı çok süratli tepki verdi. Rektörlere bu esere el koymalarını tebliğ etti.

Bu olaya [Yaratılış Atlası'nın Fransa'ya gelişine] karşı bir cevap olması amacıyla, Milli Eğitim Bakanı… bir seminer düzenliyor... Milli Eğitim Genel Müfettişi Annie Mamecier’nin açıklaması: "Bu seminerin üç hedefi söz konusu:... (Biri) Öğrenciler tarafından can sıkıcı sorulara maruz kalan öğretmenlere yeni argümanlar sunmak..."

Paris Üniversitesi VII'den biyoloji profesörü Hervé Le Guyader hoşnutsuzluğunu dile getirerek şunları belirtiyor: "Bugün biyoloji mastırı yapan öğrencilerin hiçbiri evrim biyolojisi dersini takip etmiyor. Bu son derece anormal bir durum".

(Bilim tarihçisi, yazar) Jacques Arnould: "Gerçek şu ki, bugün lise veya üniversite öğrencilerinin evrim teorisini reddettikleri vakaların sayısı Fransa ve Belçika’da gün geçtikçe artmakta... "


La-Croix haberinin bir kere daha teyit ettiği üzere, Yaratılış Atlası ile birlikte, Fransız gençleri gerçekleri ilk defa görmüş; delillerin açıklığı karşısında hemen ikna olmuşlardır. Evrim teorisinin mantıksızlığını gören ve Darwinizm'in dayatma yöntemi ile okutulan bir aldatmaca olduğunu anlayan gençler, eleştirilerini ve sorularını sınıflara taşımışlardır. Ancak evrim teorisinin ve taraftarlarının, karşılaştıkları açmazlara verebilecekleri hiçbir ilmi delilleri yoktur. Bu nedenledir ki; verecekleri cevapları olmayan evrim öğretmenleri, bilimsel eğitimin ön koşullarından biri olan "sorgulama"yı "can sıkıcı" bulmaktadırlar. Ve bu nedenledir ki; Fransa Milli Eğitim Bakanlığı çözümü "kitap yasaklama" gibi bağnaz bir yöntemde aramaktadır. Ancak yasaklar, Fransa'da örneği görüldüğü gibi, Darwinist diktatörlüğe olan direnci çok daha hızlı geliştirmiş ve gençleri evrimi reddederek, Yaratılış Gerçeği’ni araştırmaya itmiştir.

'Harun Yahya; Elektroşok Meydana Getirmek Gibi Değerli Bir Yeteneğe Sahip' - 00.05.2008
Fransa/Kitap

Fizik mühendisi Cyrille Baudouin ve biyolog Olivier Brosseau'nun Fransa'da Yaratılış inancının yayılışını değerlendiren kitapları, Fransa'da "Yaratılışçılar: Fransız Toplumu İçin Bir Tehlike mi?" (Les créationnismes Une Menace Pour La Société Française?) ismiyle yayınlandı. Kitabın önemli bir bölümü Sayın Adnan Oktar'ın Yaratılış Atlası adlı eserinin, Fransa'da meydana getirdiği etkiye ayrıldı. Fransızların yüzyıllardır emek emek yaşatmaya çalıştıkları Darwinist-materyalist felsefe, Yaratılış Atlası ile birlikte ölümcül bir darbe aldı. Yaratılış Atlası, Fransızlar için ülke çapında önce bir şaşkınlık, ardından bir panik meydana getirdi. Fosil resimlerinden oluşan ve sadece bilimsel deliller sunan bir kitabın "tehlikeli" görülmesinin tek sebebi, kendi ifadeleriyle Yaratılış Atlası'nı "çok etkili" olmasıdır. Bu kitapta da pek çok ifadeyle, Yaratılış Atlası'nın meydana getirdiği bu güçlü etkiye dikkat çekilmiştir:


Harun Yahya ve Yaratılış Atlası Olayı

Ocak 2007'de yüzlerce Fransız lise müdürü, kütüphaneci ve üniversitelerdeki öğretim görevlisinin eline 800 sayfalık, bol resimli Yaratılış Atlası isimli bir kitap ulaştı. (Bu birinci cilt yediye kadar devam edecek, ikincisi ve üçüncü ciltler Şubat ayında dağıtıma hazır olacak.)...

Türkiye Menşeli Bir Atak

... Tüm gezegeni saran, atak... bir politikanın karşımıza getirdiği günümüz İslam aleminin en çok tanınan yazarlarından biri kendisi. Yahya, Bilim Araştırma Vakfı'nı kurmuş... Temel hedeflerinden biri Türk eğitim sisteminden evrim teorisini tamamen ortadan kaldırmak... Fransa'da Yahya'nın eserleri resmi olarak Paris'te dört, Lyon'da da bir kitabevi tarafından dağıtılıyor. Ancak internet, fikirlerini ve ürünlerini yaymak için en etkili araç.

Hiç Tartışmasız Uluslararası En Etkili İletişim


Harun Yahya Uluslararası- Tüm internet sitelerindeki ana yapı, estetik açıdan çok başarılı, çok iyi tasarlanmış, teknik açıdan çok nitelikli hazırlanmış, hatta aralarından bazıları onlarca dile çevrilmiş siteler sunuyor. Kitaplar, makaleler, videolar, sesli slayt gösterimleri, fotoğraflar görselliğe hitap eden ve internetten yükleme yapmaya açık eserler (örneğin, hiç limitsiz Yaratılış Atlası'nın tamamına ulaşılıyor), aynı şekilde satışa da. Bu konu ana sitede de açıklanmış: "Harun Yahya, gerçeğe davettin adıdır. Bu, idealist ve hiçbir ticari amaç gütmeyen bir girişimdir. Aynı şekilde yazar da yazdığı kitaplardan hiçbir maddi kazanç beklememektedir. Ayrıca kitapların, belgesel filmlerin, ses kasetlerinin, kitapların ve kitaplardaki grafiklerin hazırlanması, yayınlanması ve dağıtılmasında katkısı bulunan hiç kimse maddi kazanç sağlamamaktadır. Bu site Harun Yahya tarafından yazılmış tüm eserlerden faydanılarak hazırlanmış tüm materyallere ücretsiz giriş hakkı vermektedir."

Harun Yahya, Gerçeğe Davet; sitenin ana giriş sayfasında Yaratılış Atlası'nın 1. cildinin büyük kitlelere ulaşmasının ardından, Fransa, Belçika, Hollanda, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri basınında çıkan gazete haberlerinin resimleri üç boyutlu olarak yayınlıyor...

Bu devasa eser tüm dünyada büyük yankı meydana getirdi ve Dış Basının ifade edişiyle "yollandığı her ülkede ideolojik bir deprem" meydana getirdi... Yahya'nın "Dünyadan Yankılar" isimli bir sitesinde tüm dünya basınında çıkan makaleler, teşekkür mektupları, destek mektupları veya dünyada düzenlenen organizasyonların bilgisini veriyor.

... Bir Katolik forum sitesi dahi Harun Yahya'nın sitelerinden birine (www.evrimaldatmacasi.com'a) gönderme yapıyor: "Günümüzde dünyanın dört bir yanına yayılmış terörist gruplar var. Bunların büyük bir kısmını oluşturan militanlar, Darwinist, materyalist eğitime tabii tutulmuş kişiler. Din ahlakından tamamen uzak, kan döken canilere dönüşmüş bu insanlar, hiçbir zaman hesap vermeyeceklerini ve cezalandırılmayacaklarını zannediyorlar. İşte bu nedenle Darwinizm bütün insanlık için büyük bir tehlike arz ediyor..."

Hiç tartışmasız internet ile birlikte, Darwin'in evrim teorisine karşıt fikir savunanların düşünceleri ve hayrete düşürücü hareketleri yeni bir ivme kazandı. Siteler çok gelişmiş ve tüm halkları hatta (daha doğrusu özellikle gençleri) kendisine çekebilecek nitelikte...

Sonuç olarak Harun Yahya operasyonu, Fransa'daki öğretim kurumlarına henüz Yaratılışçı taarruzlara hazır olmadıklarının farkına vardırtmak ve bir elektroşok meydana getirmek gibi değerli bir yeteneğe sahip.


Yaratılış Atlası'nı okuyan, hatta kitabın birkaç sayfasını inceleyen herkesin çok etkilendiğini fark eden Fransızlar, bu kitap karşısında adeta kala kaldılar. Fransızlar gibi diğer Avrupa ülkelerinin de yaşadıkları bu şok ve şaşkınlık, Yaratılış Atlası'nın etki ve ikna gücünü, Darwinizm'i çürütmekteki kesin başarısını teyit eden tepkilerdir. 21. yüzyılın en büyük bilimsel gelişmelerinden biri olan Yaratılış Atlası, Avrupa'ya adeta Darwinizmle vedalaşma vakitlerinin geldiğini ilan etmiş, kendi deyimleri ile "Avrupa'yı fethet"miştir.

Hepimizin Vazgeçme Zamanı Geldi: Harun Yahya Tarafından Yenildik - 24.11.2008
ABD/Kişisel blog sitesi

Koyu evrim yanlısı bir biyolog, bilim haberlerine yer verdiği blog sitesinde, Adnan Oktar'ın Suudi Arabistan'ın en büyük İngilizce gazetesi Arab News ile yaptığı röportaja dikkat çekti. Röportajdan yaptığı alıntıya, "Hepimizin vazgeçme zamanı geldi: Harun Yahya tarafından yenildik" ifadesi ile yer verdi:


Darwinizmin keskin bir karşıtı olan Yahya evrim teorisini mağlub etmekle ilgili övgüleri kabul ediyor. (Adnan Oktar:) "Birincisi, dünyada çapında tüm Darwinistlere, bu Dünya'nın Allah'ın yaratmasıyla meydana geldiğini, evrimle meydana gelmediğini kanıtlayan 100 milyon fosil sunduk. İkincisi, Darwin kitabında evrim teorisinin kanıtlanması için ara formlar bulunması gerektiğini yazdı, ama hiç kimse tek bir tane bile ara form bulamadı. Üçüncüsü, Darwinciler ilk hücrenin tesadüf sonucu meydana geldiğini iddia ediyorlar. Fakat tek bir proteinin bile tesadüf eseri oluşması imkansız. Dördüncüsü, evrimin kanıtı olarak sunulan kafataslarının sahte olduğunu kanıtladık. Darwinizm beynimizin içinde nasıl görebildiğimizi, duyabildiğimizi ya da algılayabildiğimizi açıklayamıyor."
Almanya, Fransa, İsviçre ve Danimarka'daki gazetelerin yaptıkları anketler, Avrupalıların %85-90’ının artık evrim teorisine inanmadıklarını gösteriyor.

23 Kasım 2008 tarihli Arab News gazetesinde "Harun Yahya: Darwinizmi Yendi"
başlığıyla yayınlanan röportajın orijinali.

Burada dünya medyasında yer alan haberlerden sadece birkaç tanesine yer veriyoruz. Diğer haberler ve detayları için lutfen tıklayın: http://www.yaratilisatlasiyorumlar.com/
Yaratılış Atlasını online okumak için lutfen tıklayın: http://www.yaratilisatlasi.net/